Organitzacions

Coaching Executiu

Poso a la disposició de les organitzacions tot el meu coneixement i experiència en acompanyament individual i d'equips a fi d'aconseguir persones més eficaces i compromeses amb dos valors claus: El impacte (de tot el que fem o deixem de fer) i la Responsabilitat.


Form-Acció

Formo als equips perquè puguin adquirir aquelles habilitats i estratègies necessàries per a l'acompliment òptim de la seva funció dins de l'organització aconseguint així guanyar en autonomia, autoconfiança i automotivació.


Consultoria

Acompanyo a les organitzacions en aquells processos relacionats amb la direcció de persones a fi d'aconseguir major eficiència: selecció i fidelització dels col·laboradors/es treballant sempre de manera transversal la cultura organitzativa i els valors que es promouen.

 

Desenvolupament competencial i del talent. Avaluacions 360 graus amb acompanyament individual o d'equips per al treball i desenvolupament competencial.