Coaching individual

Un procés de Coaching consisteix en un projecte individual del coachee (client) que li permetrà arribar a allò amb el que realment es comprometi, prèvia definició del seu repte, a través d'un procés de reflexió i mitjançant la posada en marxa de noves accions. 

 

En definitiva el Coaching tracta de canvi i de com fer aquests canvis, de conèixer-te a tu mateix/a per a poder potenciar i donar-te suport en els teus punts forts i actuar sobre els punts de millora. 

 

El Coaching es basa en el fet que tota persona té els mateixos recursos i potencial per a aconseguir allò que es proposi. No és un mentor, no és un consultor, el coach no et diu on has d'anar perquè creu que ets capaç de trobar les teves pròpies respostes, t'acompanya amb les preguntes que et portin a la reflexió i donant-te feedback amb el que a ell li arriba a través del teu llenguatge, corporalitat i emoció.

 

  • El Coaching t'ajudarà a conèixer-te, descobrir i entendre qui ets.
  • Identificar i aclarir què és el que REALMENT desitges per a la teva vida.
  • Reconèixer quines són les teves veritables necessitats i prioritats.
  • Descobrir i integrar els teus valors, interessos, habilitats i talents.
  • Gestionar les teves emocions de manera efectiva i afectiva.
  • Entendre on estan els obstacles i com superar-los.
  • Posar en marxa les accions que t'ajudin a aconseguir les teves metes.
  • Potenciar la teva Autoestima i la seguretat en tu mateix/a
  • Pau Interior i creixement personal

Sessions

Es desenvolupa en 6 o 8 sessions d'1 hora o 1,5h. 

Hi ha la possibilitat de fer les sessions per plataforma online per motius d'agenda o distància.

 

Per a més informació, no dubteu a posar-vos en contacte.


MetoDOlogia

Per descomptat la relació entre coachee i coach es regeix sota normes de transparència, autenticitat, llibertat d'expressió, respecte i confidencialitat per part del coach.

 

En quant a la metodologia, dir, que consisteix a treballar amb el/la coachee la superació de les seves possibles limitacions, hàbits adquirits i idees preconcebudes, que d'alguna manera li estan dificultant.