Coaching individual

El nostre compromís està en acompanyar-te a aquell repte o objectiu que vulguis aconseguir aprenent a identificar les teves fortaleses i àrees de millora, aconseguint en el camí una confiança plena en tu mateix/a.

 

Sovint les nostres creences sobre la delegació, sobre la confiança versus el control, sobre com gestionar les nostres expectatives, i com coordinar accions per a aconseguir resultats o dinamitzar equips, ens influeixen sens dubte, quan volem aconseguir un objectiu.

 

El procés de coaching comença amb la declaració d'un repte o objectiu que el coachee (client) vol aconseguir, i que ara, per si mateix/a no ho està fent, bé perquè està accionant inconscientment en una direcció equivocada o bé perquè desconeix els recursos interns que ja té per a aconseguir-ho. Per això diem que, el coaching no és només recomanable, per a aconseguir un objectiu immediat, que ho és, sinó per a transformar la manera de fer i prendre decisions coneixent-nos a nosaltres mateixes/os per a ser persones més resolutiuves, eficaces i, en definitiva, persones més satisfetes i coherents.

 

Sessions

Es desenvolupa en 6 o 8 sessions d'1 hora o 1,5h. 

 

Hi ha la possibilitat de fer les sessions per plataforma online per motius d'agenda o distància.

 

Per a més informació, no dubteu a posar-vos en contacte.


MetoDOlogia

Si es contracta per l'empresa, el responsable de la persona, és el que determina l'objectiu o àrea de millora a aconseguir, encara que el Coach valida amb la persona l'objectiu; si se sent identificat, si no, per què no, que creu que l'organització li està volent dir, etc. Perquè només si hi ha un compromís del coachee ens podem assegurar l'èxit del procés. Sense compromís i voluntat de millora no hi ha coaching.

 

La relació entre Coach i Coachee es fa en un entorn de confidencialitat i transparència informant a l'organització només del procés que està seguint la persona i del pla d'acció consensuat amb ell/a però no de les converses que puguin sorgir durant la sessió.

 

Sempre que es consideri es podran dur a terme sessions tripartites entre coachee-empresa-coach.