Coaching d'Equips

Com podem passar d'un grup de persones a un Equip d'Alt Rendiment?

 

Sovint ens trobem que els equips no funcionen i no sabem exactament quina és la raó, i és que no deixen de ser un grup de persones amb valors, maneres de fer i de ser diverses. El que és important validar és si l'objectiu és comú o cada membre acciona cap a una direcció diferent.

 

El procés de coaching s'inicia amb la declaració d'un objectiu que ha de ser consensuat i compartit per tots els membres. El coach acompanya a l'equip fins al compromís de tots els membres en un pla d'acció. Durant aquest acompanyament es reflexiona sobre els diferents rols de cadascuna de les persones, sovint rols inconscients que no ajuden a fer avançar a la resta, a conèixer els seus punts forts que com a equip tenen i poden potenciar, i aquelles àrees de millora que han de treballar per a consolidar-se com un equip d'Alt Rendiment. 

 

La comunicació és un vehicle per a la creació d'una interacció sana i eficaç amb les altres persones i amb un mateix/a, per això també es treballa de forma transversal així com la resta de competències necessàries per la coordinació d'accions.

Sessions

Es desenvolupa en 6 o 8 sessions de 1,5 hora o 2h.

 

Hi ha la possibilitat de fer les sessions per plataforma online per motius d'agenda o distància.

 

Per a més informació, no dubteu a posar-vos en contacte.


MetoDOlogía

Igualment la relació entre Coach i Equip es fa en un entorn de confidencialitat i transparència informant  a l'organització només del procés que està seguint l'equip i del pla d'acció consensuat però no de les converses que puguin sorgir durant la sessió.