Un procés de Coaching consisteix en un projecte individual del coachee (client) que li permetrà arribar a allò amb el que realment es comprometi, prèvia definició del seu repte, a través d'un procés de reflexió i mitjançant la posada en marxa de noves accions. Pel que fa a la metodologia, dir, que consisteix a treballar amb el coachee la superació de les seves possibles limitacions, hàbits adquirits i idees preconcebudes, que d'alguna manera li estan dificultant.

 

En definitiva el Coaching tracta de canvi i de com fer aquests canvis, de conèixer-te a tu mateix per poder potenciar i recolzar-te en els teus punts forts i actuar sobre els punts de millora. 

El Coaching es basa en què tota persona té els mateixos recursos i potencial per aconseguir allò que es proposi. No és un mentor, no és un consultor, el coach no et diu on has d'anar perquè creu que ets capaç de trobar les teves pròpies respostes, t'acompanya amb les preguntes que et portin a la reflexió i donant-te feedback. 

 

Ø  El Coaching t'ajudarà a conèixer-te, descobrir i entendre qui ets.
Ø  Identificar i aclarir què és el que REALMENT desitges per a la teva vida.
Ø  Reconèixer quins són les teves veritables necessitats i prioritats.
Ø  Descobrir i integrar els teus valors, interessos, habilitats i talents.
Ø  Gestionar les teves emocions de forma efectiva i afectiva.
Ø  Entendre on estan els obstacles i com superar-los.
Ø  Engegar les accions que t'ajudin a aconseguir les teves metes.
Ø  Potenciar la teva Autoestima i la seguretat en tu mateix/a
Ø  Pau Interior i creixement personal

 

Per descomptat la relació entre coachee i coach es regeix sota normes de transparència, autenticitat, llibertat d'expressió, respecte i confidencialitat per part del coach.

 

Es desenvolupa en 6 ó 8 sessions d'1 hora o 1,5h. 

 

Hi ha la possibilitat de fer les sessions per skype per motius d'agenda o de distància.

 

Per a més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb mi.